Aşıq Mehman Məhəmmədoğlu - Borçalıdan gələn səslər (Albom)

Aşıq Mehman Məhəmmədoğlu

Borçalıdan gələn səslər

01 Aşıq Mehman Məhəmmədoğlu - Ruhani.mp3
02 Aşıq Mehman Məhəmmədoğlu - İncəgülü.mp3
03 Aşıq Mehman Məhəmmədoğlu - Ritmik Aşıq havası.mp3
04 Aşıq Mehman Məhəmmədoğlu - Baş sarıtel.mp3
05 Aşıq Mehman Məhəmmədoğlu - Yurd yeri.mp3
06 Aşıq Mehman Məhəmmədoğlu - Köçəri havası.mp3
07 Aşıq Mehman Məhəmmədoğlu - Müxəmməs.mp3
08 Aşıq Mehman Məhəmmədoğlu - Şarabanı.mp3
09 Aşıq Mehman Məhəmmədoğlu - Sultan.mp3
10 Aşıq Mehman Məhəmmədoğlu - Fəxri.mp3
11 Aşıq Mehman Məhəmmədoğlu - Türk Aşıq havası.mp3

DOWNLOAD - Turbobit