01 - Huseyn Saracli - Agir shekili
02 - Huseyn Saracli - Bagdad dubeyti (2)
03 - Huseyn Saracli - Bash saritel
04 - Huseyn Saracli - Dagida bilmez
05 - Huseyn Saracli - Behrani
06 - Huseyn Saracli - Dol hicrani
07 - Huseyn Saracli - Bagdad dubeyti(1)
08 - Huseyn Saracli - Etrafli dubeyti
09 - Huseyn Saracli - Qehramani
10 - Huseyn Saracli - Mechul
11 - Huseyn Saracli - Ruhani
12 - Huseyn Saracli - Terif

Download