01. Beha Şêxo - Bıhevime.mp3
02. Beha Şêxo - Demen te.mp3
03. Beha Şêxo - Qolıngo.mp3
04. Beha Şêxo - Şermine dil.mp3

 

Direk - İndir

.