01. Cantekin Kafalı - Giriş.mp3
02. Cantekin Kafalı - Ekmek Parası.mp3
03. Cantekin Kafalı - Ev.mp3
04. Cantekin Kafalı - Çadır, Kedi Ve Kız.mp3
05. Cantekin Kafalı - Beyaz Ve Yıkık.mp3
06. Cantekin Kafalı - Abiler Çay Çay!.mp3
07. Cantekin Kafalı - Sade Çocuk, Küçük Umut.mp3
08. Cantekin Kafalı - Final.mp3

 

Download - Mega

Download - Mediafire

Flac, Mp3 + Direk Link (VIP)